Arquivo: Papeis da Academia

Papeis da Academia é a publicación que cada ano edita a Academia Galega do Audiovisual. Un anuario no que se repasa o máis relavante sucedido no audiovisual galego e na propia actividade da Academia, ao tempo que se analizan en profundidade diversas cuestións que afectan ao noso sector. 

Desde esta páxina pódese acceder a todos os Papeis da Academia publicados en formato dixital: en PDF desde o 2006 ao 2015, en formato web desde 2016.