As músicas da Academia: Manuel Riveiro

 

Na súa casa había un disco da banda sonora de Gone with the wind pero el, de neno, escoitaba sen ser consciente do xénero. Manuel Riveiro (Catoira, 1974) escoitaba banda sonoras como quen escoita música e comezou a escribilas despois de facer ese percorrido que es clásico para case calquera profesional: música para teatro, música para curtas e logo xa chegan series e longametraxes. Algúns dos seus títulos: O descoñecido, Padre Casares, Hospital Real, Códice.

  • A súa completísima ficha en IMDB.

 

Selección de temas de Manuel Riveiro para As músicas da Academia

Quedan reservados, nos términos previstos na lexislación sobre propiedade intelectual, tódolos dereitos dos propietarios das obras, interpretacións ou execucións artísticas, fonogramas, gravacións audiovisuais e emisión de radiofusión obxecto desta transmisión. Salvo autorización, quedan prohibidas, baixo as sancións previstas na lexislación civil e penal de aplicación, a reprodución, distribución (por venta, alquiler, préstamos, etc), execución pública, radiofusión e comunicación ao público, en tódalas súas formas, desta transmisión e do seu contido.

Número de licenza: SGAERRDD/5/636/12151216